Close out shop SA
Rue du Mail 90, 1050 Bruxelles
BE0415.230.967

Wettelijke Mededeling

Alle onderdelen van de website van COS SA zijn en blijven intellectueel eigendom van de verkoper.

Niemand heeft de toestemming elementen van de website te reproduceren, uit te baten, opnieuw uit te zenden, of te gebruiken voor welke titel dan ook, zelfs gedeeltelijk, of het nu softwares betreffen, of visuele of audio elementen.

Elke eenvoudige link of per hypertekst est strikt verboden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper, op straffe zich bloot te stellen aan de betaling van een forfaitaire straf clausule van een bedrag van 15 OOO.00 euro, zonder nadeel van het recht van de COS SA om hogere schadevergoeding te eisen indien hij een een belangrijkere schade kan bewijzen.